Правова інформація

Редакція сайту може не розділяти точку зору авторів і не несе відповідальності за їх матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню і доведенню їх правдивості. Редакція сайту не несе відповідальності за коментарі, які розміщені в соціальних мережах під інформаційними матеріалами «Бабак». Редакція не надає будь-яких консультацій і не вступає в дискусії з читачами.

Інтелектуальна власність

Якщо ви виявили, що на сайті “Бабак” (www.babac.com.ua) розміщено матеріал, який порушує ваші права інтелектуальної власності, повідомте нам про це.

Реклама

За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.